DC-nytt: Nya referensintervall för protein-analyser

Klinisk kemi informerar om uppdatering av vissa referensintervall för protein-analyser samt att fritt T3 kommer analyseras i både Västervik och Kalmar. Tre analyser har även fått uppdaterade provtagningsanvisningar.

  • Publicerad: 23 apr 2024 08:14

Byte av instrument och metoder för protein-analyser 25 april

Vårt äldre nefelometer-instrument (Siemens BN Prospec) för proteinanalyser byts nu till nytt (Siemens Atellica). Metoderna omfattar bland annat albumin, immunglobuliner inklusive IgG-subklasser i serum samt proteiner i urin och cerebrospinalvätska. Gamla och nya metoder förhåller sig väl till mycket väl till varandra.

I samband med instrumentbytet uppdateras vissa referensintervall i enlighet med rekommendationer från Equalis.

Se gamla och nya referensintervall proteiner

tU-Bence Jones-paketet byter namn till tU-Proteinfraktioner och även U-Protein HC kommer att ingå i det nya paketet. tU-Njurstatus läggs ned. Ny metod blir IgA, låg koncentration, som ska användas för att kunna diagnostisera IgA-brist som definieras som <0,07 g/L. Ordinarie IgA-metod mäter endast ned till 0,27 g/L.

Innehållsansvariga:
Ivar Tjernberg, överläkare, Klinisk kemi och transfusionsmedicin
Ingvar Rydén, överläkare, Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Fritt T3 analyseras både i Västervik och Kalmar

Från och med 25 april analyseras P-T3, fritt (P-Trijodtyronin) även i Västervik. Analysen kommer också att utföras i Kalmar som tidigare.

Innehållsansvarig:
Tom Lundahl, överläkare, Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Uppdaterade provtagningsanvisningar 

  • B-Hemoglobin (B-Hb) hållbart 3 dygn
  • B-Erytrocyter, partikelkoncentration (B-EPK) hållbart 3 dygn
  • B-Andel omogna trombocyter (B-IPF) hållbart 1 dygn i rumstemperatur och kylskåp

Innehållsansvarig:
Maria Berggren Söderlund, överläkare, Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Sidan uppdaterad: 23 april 2024

Kategori