DC-nytt: Nya beställningsrutiner

Klinisk mikrobiologi informerar om nya rutiner för diagnostik av reumatoid artrit samt att CMV- och EBV-serologi beställs tillsammans. Båda gäller från och med 4 april.

  • Publicerad: 3 apr 2024 13:46

Diagnostik av reumatoid artrit från och med 4 april

Separat beställning av reumatoid faktor upphör. Vid misstanke om reumatoid artrit beställ undersökningen ”CCP-antikropp (reumatoid faktor ingår om kliniskt relevant).”

Anti-CCP-antikroppar har högst specificitet för bedömning av RA. I vissa fall kan det ändå vara relevant att komplettera med analys av reumatoid faktor.

På laboratoriet analyseras samtliga prov som analyseras för anti-CCP också för reumatoid faktor om:

  • anti-CCP är positivt
  • beställningen kommer från specialistvården
  • det särskilt har begärts (kan göras även i efterhand på befintligt prov).

CMV- och EBV-serologi beställs tillsammans från och med 4 april

Från 4 april 2024 kommer det finnas två olika beställningsalternativ för CMV- och EBV-serologi:

”CMV-EBV-serologi (Aktuell sjukdom?)” som används när man misstänker en aktuell primär CMV- eller EBV-infektion

”CMV-EBV-serologi (IgG-status, bärarskap?)” som används när man vill ta reda på om patienten tidigare haft en primär CMV- eller EBV-infektion.

Ett rör är tillräckligt för både EBV och CMV. Svarstiden för analyserna är 1-3 vardagar.

CMV- och EBV-infektion kan ha mycket likartade symtom och är därför svåra att skilja åt kliniskt. Vid misstanke om reaktiverad infektion hos immunsupprimerade rekommenderas liksom tidigare CMV- respektive EBV-DNA (externt laboratorium).

Innehållsansvariga: Annika Wistedt medicinsk chef Klinisk Mikrobiologi, Elin Andersson ST-läkare Klinisk mikrobiologi.

Sidan uppdaterad: 3 april 2024

Kategori