Avgift vid vaccinering mot covid-19

Att vaccinera sig mot covid-19 får samma besöksavgift som andra vaccinationer, det vill säga 250 kronor. Däremot undantas personer äldre än 80 år och vissa riskgrupper. Det beslutet tog regionfullmäktige under torsdagen.

  • Publicerad: 7 mar 2024 13:04

Region Kalmar län har fattat beslut om att införa en avgift vid vaccinering mot covid-19. Avgiften följer ordinarie avgift vid vaccination, dvs 250 kr (då regionen inte har någon kostnad för vaccinet tillkommer inte den kostnaden för patienten). 

Den som bor eller stadigvarande vistas i Sverige och som av Folkhälsomyndigheten rekommenderas vaccin mot covid-19 ska fortsatt erbjudas avgiftsfri vaccinering. Detsamma gäller för personer med nedsatt immunförsvar som vid en bedömning av läkare i det enskilda fallet rekommenderas vaccin mot covid-19. Detta omfattar även anhöriga om läkare bedömer att behov finns.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar under våren 2024 vaccin till följande personer:

  • Personer som är 80 år och äldre rekommenderas en dos under våren 2024.
  • Personer som är 65-79 år och har dagliga omsorgsinsatser från till exempel hemtjänst, SÄBO/korttidsboende eller motsvarande rekommenderas en dos under våren 2024.

Sidan uppdaterad: 7 mars 2024

Kategori