Äntligen! Alla 12 kommuner inne i Cosmic

Samverkan mellan region och kommuner blir allt viktigare. I oktober skrev länet historia när den sista kommunen klev in i utökad behörighet i journalsystemet Cosmic. - Det är en milstolpe, vi är många som har arbetat för detta under lång tid, säger Kristin Irebring och Lena Vilander Hamnert.

Kristin Irebring, äldresamordnare Region Kalmar län och Lena Vilander Hamnert, utvecklingsledare äldre på Kommunförbundet.
Kristin Irebring, äldresamordnare Region Kalmar län och Lena Vilander Hamnert, utvecklingsledare äldre på Kommunförbundet.
  • Publicerad: 20 dec 2023 14:32

En stor del av våra äldre invånare har behov av vård från både region och kommunen. Kristin Irebrings och Lena Vilander Hamnert arbetar med äldrefrågor på Region Kalmar län respektive Kommunförbundet.  

- Att ha tillgång till rätt information skapar trygghet för både våra invånare för vård- och omsorgspersonalen. Samma journalsystem kommer att leda till bättre samordning av vården. Detta är så viktigt för våra äldre invånare, och för alla andra invånare som har många vårdkontakter, menar Kristin och Lena.

Alla 12 kommuner har nu tillgång till utökad behörighet i Cosmic, vilket innebär att man har tillgång till fler moduler i Cosmic.

Första kommun fick utökad behörighet i Cosmic 2019 och i oktober i år klev sista kommunen på. En som märkt av förbättringar är Anna Fransson som är sjuksköterska i Oskarshamns kommun.

- Detta har sparat både tid och resurser för oss. Vi kan skriva ut etiketter för provsvar själva och vi kan skicka in proverna själva, tidigare var vi tvungna att åka till hälsocentralen varje gång. Vid akuta prover var det ännu krångligare. säger hon.

- Framförallt har det ju ökat patientsäkerheten, vi kan snabbare få information och få till ett snabbare förlopp för patienten.

FAKTA Sammanhållen journalföring  

Sammanhållen journalföring innebär att vårdgivare tillgängliggör sina journaluppgifter för varandra. Samtycke till sammanhållen journalföring måste inhämtas för att läsa patentens journal hos annan vårdgivare/ annan huvudman.

Första kommun fick utökad behörighet 2019 och i oktober i år klev sista kommunen på.

Förbättrad informationsdelning är en del av omställningen till nära vård. Nära vård innebär att vården ska skapas tillsammans med invånaren, bli mer personcentrerad, sammanhållen, proaktiv och hälsofrämjande.

Sidan uppdaterad: 20 december 2023

Kategori