Efterlevandestöd - exempel från vårt suicidpreventiva arbete

När någon har tagit sitt liv påverkas många människor. De närmast efterlevande kan få sämre hälsa både psykiskt och fysiskt, och risken för suicid ökar. Stöd till efterlevande är därför en viktig del av ett suicidpreventivt arbete.

  • Publicerad: 8 sep 2023 14:27

Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten har samproducerat en film om hur vi i Kalmar län har valt att arbeta på ett länsövergripande sätt med efterlevandestöd vid suicid. Filmen fungerar också som en introduktion till området. I filmen möter du några professionella som varit med att ta fram det strukturerade arbetssättet, samt personer som direkt kommer i kontakt med efterlevande vid suicid.

Du kan se filmen på sidan Stöd till efterlevande - Kunskapsguiden

Sidan uppdaterad: 8 september 2023