Webbinarium: Säker läkemedelshantering äldre

Läkemedelsanvändningen bland äldre personer är ett viktigt område - känsligheten för läkemedel ökar till följd av både åldrande och sjukdom, det är vanligt att äldre använder många läkemedel.

  • Tid: 20 mars 2024 14:30 - 15:30
  • Plats: Digitalt
Lägg till i min Outlookkalender

Detta medför bland annat en ökad risk för biverkningar och att läkemedlen kan påverka varandra på ett ogynnsamt sätt.

Inför webbinariet se filmen om Äldre och läkemedel - tar ca 1 timme.

Program

Åsa Stump, MAS Nybro, ledamot i Läkemedelskommittén – genomgång av Praktiska anvisningar för läkemedelsgenomgång 

Diskussion i smågrupper, hur arbetar ni i samverkan med strukturerad läkemedelsgenomgång på SÄBO/hemsjukvård/LSS?
Hur fungerar samverkan? Används Phase- 20 eller Phase proxy?
Används BPSD vid utvärdering?

Återsamling - dialog i storgrupp

Aktuell statistik

Ansluta till webbinariet 

Klicka här för att ansluta till mötet

Mötes-ID: 338 678 682 858 Lösenord: aTcWhx

Varmt välkomna!

Kristin Irebring, äldresamordnare, Region Kalmar län
Lena Vilander Hamnert, utvecklingsledare Äldre och kommunal hälso- och sjukvård,Kommunförbundet
Åsa Stumpf, MAS, Nybro kommun

Sidan uppdaterad: 9 januari 2024

Kategori