Öppet forum: Hälsofrämjande, förebyggande och tidiga insatser

På öppna forum får du veta mer om vad som är aktuellt i omställningen, både i länet och nationellt. Välkommen att få en djupare förståelse för hur nära vård kan se ut i olika verksamheter och för olika grupper.

  • Tid: 19 september 2023 11:00 - 11:30
  • Plats: Digitalt
Lägg till i min Outlookkalender

Målgrupp

Du som är chef, medarbetare, verksamhetsutvecklare eller facklig företrädare och vill komma vidare i arbetet med nära vård. Öppna forum riktar sig till medarbetare inom regionen, länets kommuner eller andra organisationer. 

Anmälan

Anmäl dig för att få Outlookinbjudan en vecka innan samt länken till att se sändningen i efterhand. Sedan deltar du som det passar dig.

Sändningen är tillgänglig två veckor efteråt.  

Anmäl dig till öppet forum om nära vård

Sidan uppdaterad: 30 juni 2023

Kategori