Om sammanhållen journalföring

Ju mer du vet om din patient, desto bättre och säkrare vård kan du ge. Ett viktigt stöd är den information som finns i patientens journaler.

Detta innebär sammanhållen journalföring för dina patienter

Alla invånare i Sverige finns med i sammanhållen journalföring. När en patient söker vård hos dig och du behöver ta del av journaluppgifter från andra vårdgivare, behöver patienten ge sitt samtycke.

Patienten har rätt att stå utanför sammanhållen journalföring. Han eller hon kan också välja att spärra uppgifter som inte ska finnas tillgängliga för andra vårdgivare. Vilka uppgifter det ska gälla och hur länge avgör patienten.

Om patienten har spärrat uppgifter hos en annan vårdgivare kan du se det. Anser du att informationen bakom spärren kan vara viktig för att du ska kunna ge god och säker vård, kan du be patienten om att få ta del av de uppgifterna.

Detta innebär sammanhållen journalföring för dig som vårdpersonal

För att i praktiken kunna ta del av sammanhållen journalföring måste en patientrelation finnas. Din patient måste alltid ge sitt samtycke om du behöver läsa journaluppgifter från andra vårdgivare. Du får bara ta del av de uppgifter du behöver för att utföra ditt arbete.

Du kan inte läsa spärrad information utan att din patient begär att den spärren tas bort hos den vårdgivare där den upprättats.

Alla journaluppgifter skyddas enligt lag mot obehörig insyn och spridning. Din patient har rätt att få veta vem som läst i hans eller hennes journaler. Det innebär att varje gång du eller någon annan läser i en journal registreras det och loggas.