Frågor och svar om sammanhållen journalföring

Vem kan se mina uppgifter? Hur kontrolleras att min integritet skyddas? Kan jag spärra uppgifter? Detta är några av de vanligaste frågorna som brukar ställas om sammanhållen journalföring.

Här kan du som vårdpersonal ta del av de vanligaste frågorna som invånare/patienter brukar ställa om sammahålen journalföring.

Tanken är att du ska kunna ha användning av dessa svar i den vardagliga kontakten med patienter för att på bästa sätt kunna berätta mer om vad sammanhållen journalföring innebär i praktiken.

Vem kan se mina uppgifter?

Säkert identifierad personal med behov av journalen. Det måste också finnas en patientrelation och patienten måste ge sitt samtycke.

Hur kontrolleras att min integritet skyddas?

Säkert identifierad vårdpersonal kan läsa journaluppgifter. Det måste finnas en patientrelation och patienten ska ha gett sitt samtycke. I efterhand går det att spåra via loggar vem som tagit del av uppgifterna. Patienter har rätt att få tillgång till dessa. Varje vårdgivare gör systematisk uppföljning av loggar.

Kan jag spärra uppgifter?

Ja, patienten avgör själv om dennes journaluppgifter helt eller delvis ska spärras för sammanhållen journalföring. Patienten avgör också om och när en spärr ska tas bort.

Vad händer om jag spärrar?

Det framgår i sammanhållen journalföring att spärrade uppgifter finns. Patienten avgör själv om hon eller han vill delge de spärrade uppgifterna till vårdpersonalen.

Vad händer om jag blir medvetslös?

Då kan vårdpersonalen begära nödöppning av den sammanhållna journalen och ta del av journaluppgifter. Dock inte spärrade uppgifter hos annan vårdgivare. Nödöppning följs upp regelbundet av vårdgivaren.

Jag vill inte vara med i sammanhållen journalföring!

Patienten har rätt att stå utanför sammanhållen journalföring. När hon eller han meddelar sin vårdgivare detta kan inte andra vårdgivare ta del av journaluppgifterna.

Finns min journal på nätet?

Nej, alla journaluppgifter lagras i vårdgivarnas lokala journalsystem.

En patient - en journal?

Nej. Sammanhållen journalföring innebär att flera vårdgivare kan få tillgång till varandras uppgifter när patienten ger sitt samtycke.

Hur är det med IT-säkerheten?

I Patientdatalagen och tillhörande föreskrifter finns särskilda bestämmelser om behörighetstilldelning och åtkomstkontroll. Datainspektionen är tillsynsmyndighet.

Kan jag spärra mitt barns uppgifter?

Nej, vårdnadshavare kan inte spärra uppgifter om sina barn. I takt med barnets stigande ålder och mognad får barnet själv spärra uppgifter. 

Kan någon annan ge samtycke i stället för mig?

Nej, bara patienten själv kan ge sitt samtycke.

Om jag är utomlands?

Sammanhållen journalföring gäller bara inom Sverige.

Finns uppgifter om mina läkemedel?

Ja, läkemedelsinformation ingår i sammanhållen journalföring.

Varför införs sammanhållen journalföring?

Lagstiftaren vill stärka patientens integritet, säkerhet och trygghet. Vårdpersonalen får enklare, säkrare och snabbare en heltäckande bild av patientens vårdhistorik – och kan snabbare ge god och säker vård.

Sidan uppdaterad: 8 juni 2022