Förskrivning ortopedtekniska tjänster och hjälpmedel

Region Kalmar län har avtal med Team Olmed som leverantör av ortopedtekniska tjänster.

Remisser

Alla remisser till Team Olmed skickas via Cosmic.  Efter att ortopedtekniskt hjälpmedel/ tjänst levererats till patient erhåller remittenten remissvar, vilket innehåller information om uppföljning.

Avtalet innebär en förändring av förskrivningsanvisningarna och vilka som remitterar ortopedtekniska tjänster.

Remittenter:

 • Allmänmedicin: Specialistläkaren och ST-läkare
 • Endokrinolog: Specialistläkaren och ST-läkare
 • Fotterapeut vid diabetesmottagning med specialisering i diabetesvård med tillgång till specialistläkare
 • Handkirurgi: Specialistläkaren och ST-läkare
 • Kärlkirurgi: Specialistläkaren och ST-läkare
 • Medicinsk rehabilitering: Specialistläkaren och ST-läkare
 • Neurologi: Specialistläkaren och ST-läkare
 • Ortopedi: Specialistläkaren och ST-läkare
 • Rehabilitering: Sjukgymnast/fysioterapeut och arbetsterapeut
 • Reumatologi: Specialistläkaren och ST-läkare
 • Sjukgymnast/Fysioterapeut med speciell kompetens inom ortopedi vid barnklinik och habilitering
 • Sjuksköterska med specialisering i diabetesvård med tillgång till specialistläkare

Enligt Socialstyrelsens föreskrifter ligger det i förskrivaruppdraget att välja lämplig specifik produkt, informera kring och träna med hjälpmedlet tills patienten känner sig trygg i användandet samt att följa upp att hjälpmedlet fungerar och har förväntad effekt. Förskrivaransvaret ligger på ortopedingenjören.

Budget och kostnad för ortopedtekniska tjänster ligger under hälso- och sjukvårdsförvaltningen centralt för de verksamheter som ingår i HSF. Fakturahantering sker med mottagningsattest av remittents chef, beslutsattest görs av avtalsförvaltare. Mer information om fakturahantering.

Ordinarie öppettider Team Olmed

Oskarshamn: Mån, ons, tor 08:00-15:00

Västervik: Mån-fre 08:00-16:00.

Kalmar: Mån-fre 08:00-17:00 (butik 09:00-17:00). 

Telefontider mån-fre 08:00-15:00 (jourtelefon 08:00-16:30).

Se även Team Olmeds webbsida för kontaktuppgifter och andra avvikande öppettider.

Sidan uppdaterad: 12 maj 2022