Förskrivning glasögon, hårersättning och peruk

Det finns glasögonbidrag för barn och unga vuxna mellan 0-19 år, samt bidrag för hårersättning och peruk.

Glasögonbidrag till barn och ungdomar

Barn och unga vuxna har rätt till bidrag för glasögon och linser för den synnedsättning de har, ett så kallat glasögonbidrag. Bidraget gäller från 0 år till och med det år man fyller 19 år. Olika regler gäller beroende på om barnet har fyllt 8 år eller inte.

Tjänst för utprovning levereras av godkända optiker med särskild kompetens. Landstinget upphandlar denna tjänst enligt lagen om valfrihetssystem LOV.

Vid fakturering måste landstingets fakturaunderlag bifogas för att bidraget ska kunna utbetalas. Moms ska inte läggas på bidragsdelen.

Barn under 8 år

Kan få bidrag till glasögon eller kontaktlinser efter recept från ögonläkare eller ortoptist. Förskrivaren (ögonläkare, ortoptist eller landstingsanställd leg optiker) bestämmer bidragets storlek, som betalas av Region Kalmar län. Eventuellt överstigande belopp betalas av vårdnadshavaren.

Barn under 8 år får schablonbidrag i fyra olika nivåer beroende på glasstyrkan. Handläggningen av detta är reglerad i optikeravtal.

  • Nivå 1 - 725 kr enstyrkeglas/lagerglas
  • Nivå 2 - 950 kr enstyrkeglas/lagerglas starkare än 6/2 eller större än 70mm
  • Nivå 3 - 1 250 kr enstyrkeglas/högbrytande RX och bifokala glas
  • Nivå 4 - 1 800 kr progressiva glas

Barn och unga mellan 8-19 år

Kan få bidrag på 800 kronor för glasögon eller kontaktlinser. Eventuellt överstigande belopp betalas av vårdnadshavare/kunden själv.

Recept från ögonläkare krävs inte för denna åldersgrupp. För att få bidrag krävs att personen genomför en synundersökning och köper glasögonen eller linserna hos en optiker som Region Kalmar län har avtal med.

Förteckning över optiker som Region Kalmar län har avtal med

I bidraget ingår inte:

  • reservglasögon eller reservlinser
  • borttappade glasögon eller kontaktlinser
  • kontroll, rengöring och reparation av kontaktlinser eller rengöringsvätskor

Om glasögonen eller linserna kostar mindre än 800 kronor är bidraget lika stort som kostnaden.

Blankett rekvisition glasögonbidrag

Hårersättnings- och perukbidrag

Bidrag till hårersättning och peruk lämnas av Region Kalmar län.

Region Kalmar läns bidragsregler vid förskrivning innefattar tre fasta bidragsnivåer. Det medicinska behovet avgör vilket bidragsbelopp som kan vara aktuellt. Det fasta bidragsbeloppet gör det även möjligt att tillämpa fritt-val hjälpmedel.

Tjänst för utprovning/inklippning levereras av godkända frisörer med särskild kompetens. Region Kalmar län upphandlar denna tjänst enligt lagen om valfrihetssystem LOV. 

Förteckning över godkända frisörer

Sidan uppdaterad: 12 maj 2022