Förskrivning av förbrukningsartiklar

Förskrivning av förbrukningsartiklar ska göras av den funktion/enhet som behandlar patienten i det specifika problem som kräver hjälpmedlet.

Förbrukningsartiklar innebär till exempel:

  • Inkontinenshjälpmedel – blöjor, tappningskatetrar etc.
  • Tillbehör för sondmatning – gastroknappar, tillbehör till aggregat samt sprutor
  • Tillbehör till andningshjälpmedel

Vem har förskrivningsansvar?

Den funktion/enhet som har kontakt med och behandlar patienten i just det specifika medicinska problem som kräver hjälpmedlet har även ansvar för förskrivning av förbrukningsartiklar. Förskrivningsansvaret ska ligga på funktion och inte specifik person.

Vad innebär förskrivningsansvar?

Förskrivningsansvaret innebär ansvar för hela kedjan av förskrivningsprocessen:

  • Utprovning och anpassning
  • Information
  • Instruktion och träning
  • Regelbunden uppföljning och utvärdering

Vid byte/överföring

Ska förskrivningen göras inom någon annan del av hälso- och sjukvården än där utprovningen skett ska överrapportering göras. Detta är vårdgivarnas ansvar och inte patientens.

Relaterat på andra webbplatser

Förskrivning av förbrukningsartiklar - Socialstyrelsen e-utbildning 

Sidan uppdaterad: 12 maj 2022