Om Nära vård

Omställningen till nära vård berör och kommer att göra skillnad för alla Sveriges invånare, och hjälpa oss att klara välfärdens utmaningar. Omställningen innebär att vi samskapar med invånare och flyttar fokus till att arbeta mera personcentrerat, sammanhållet, proaktivt och hälsofrämjande.

Om nära vård - en film från SKR

En god och nära vård:

  • utgår från individuella förutsättningar och behov.
  • bygger på relationer, är hälsofrämjande, förebyggande och proaktiv.
  • bidrar till jämlik hälsa, trygghet och självständighet och grundas i gemensamt ansvarstagande och tillit.

Sidan uppdaterad: 19 januari 2022