DC-nytt: Nya analyser och remissrutiner

Klinisk kemi informerar om en ny analys eGFR medel, relativt samt att celler i dialysat blir beställningsbar grupp i Cosmic. Fysiologiska kliniken i Kalmar inför nya remissrutiner i Cosmic.

  • Publicerad: 21 sep 2023 08:00

Ny analys eGFR medel, relativt

Fr.o.m. 2023-09-21 blir analysen Pt-eGFR medel relativ beställningsbar i Cosmic. Analysen är en beräkning av medelvärdet av eGFR (Kreatinin) samt eGFR (Cystatin C) och kan utföras på patienter från 18 års ålder och uppåt. eGFR medel är den bästa uppskattningen av GFR särskilt vid små skillnader i estimaten. Om differensen av de ingående eGFR-värdena i relation till medelvärdet överstiger 30% så lämnas ej svar på analysen. I sådana fall bör faktorer som påverkar de ingående parametrarna olika övervägas. För kreatinin såsom avvikande muskelmassa, stort intag av kött och för cystatin c exempelvis behandling med kortikosteroider.

Vid osäkerhet kan vidare utredning med mätning av GFR utföras genom Pt-Iohexolclearance.

Innehållsansvarig: Ivar Tjernberg, överläkare, Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Celler i dialysat blir beställningsbar grupp i Cosmic

I gruppen ingår Leukocyter totalt, polynukleära samt mononukleära leukocyter. Eosinofila granulocyter i dialysvätska blir också beställningsbar i Cosmic och beställs enskilt eller ihop med gruppen.

Innehållsansvarig: Nathalie Carlsson, IT-samordnare, Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Information till enheter som remitterar till Fysiologiska kliniken i Kalmar

Från och med 2023-10-13 klockan 13.00 beställs undersökningar hos Fysiologiska kliniken i Kalmar (klinisk fysiologi, nuklearmedicin och neurofysiologi) via ”Beställning radiologi” i Cosmic:

  1. Gå till ”Beställning radiologi”.
  2. Under ”Utförande filial” välj Fysiologiska kliniken Kalmar.
  3. Undersökningsutbudet visas i listan och går att sortera i bokstavsordning eller utifrån ”Metod” (Klinisk fysiologi, Neurofysiologi eller Scintigrafi).
  4. Dubbelklicka på önskad undersökning och skriv remissen. Signera och skicka.

Innehållsansvarig: Edyta Johansson, basenhetschef, Fysiologiska kliniken

Sidan uppdaterad: 21 september 2023

Kategori