DC-nytt: Driftstopp på blodcentralerna och nytt referensintervall

Tisdagen den 18 juni kommer blodcentralerna i Region Kalmar län ha ett planerat driftstopp av labdatasystemet ProSang (inklusive InterInfo). Klinisk kemi informerar även om nytt referensintervall för P-PTH.

  • Publicerad: 11 jun 2024 15:55

Planerat driftstopp på blodcentralerna 18 juni

Driftstoppet börjar klockan 07:30 och beräknas ta minst 40 minuter.

Under driftstoppet kommer blodcentralerna arbeta med reservrutiner vilket innebär att endast akuta analyser utförs. Längre svarstider på våra analyser kan förekomma och reservation av blod tar längre tid än normalt. Vi rekommenderar att prov på patienter som ska opereras eller som förväntas behöva blod under denna tid tas, om möjligt, dagen innan samt att blodenheter reserveras på förhand.

Blodcentralen kommer att tillhandahålla 0-negativt akutblod vid akut behov samt trauma enligt ordinarie rutin!

Vi uppmanar till att planera och förbereda, om möjligt, med att ha giltiga blodgrupperingar enligt lista nedan.

Om ingen giltig blodgruppering finns måste patienten grupperas om!

Giltiga blodgrupperingar: 

  • Transfusionsdokument
  • Blodgrupperingssvar
  • Akut blodgrupperingssvar
  • Kopia av originalgrupperingen
  • Utskriven ”skärmdump” från InterInfo eller ProSang

Eventuella frågor besvaras av respektive blodcentral.

Innehållsansvariga:
Sofia Anarp, Systemadministratör ProSang, Klinisk kemi och transfusionsmedicin
Kim Hägerström, Blodcentralssamordnare, Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Nytt referensintervall för P-PTH

Från och med 12 juni ändras referensintervallet för P-PTH till 1,8-6,4 pmol/L (tidigare 1,6-6,9) efter reagensuppdatering och ny referensintervalls-studie.

Utförligare information angående provtagning m.m. för PTH finns i våra Provtagningsanvisningar.

Innehållsansvarig: Anders Isaksson, överläkare, Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Sidan uppdaterad: 11 juni 2024

Kategori