Information från biblioteket

Hur fungerar det medicinska e-biblioteket? Hur gör jag för att beställa böcker och artiklar och hur söker jag i Pub-med?

  • 18 april 2023 14:00 - 16:30
  • Länssjukhuset eller digitalt
Lägg till i min Outlookkalender

Plats: Forskningssektionen, Hus 2, plan 8, Länssjukhuset eller delta via länk

Tid: 18 april 

Anmälan via e-post: till Forskningssektionen senast 11 april via e-post: ingrid.wahlin@regionkalmar.se - ange om du vill delta på plats eller via länk.

Välkommen att delta i någon eller några av nedanstående presentationer.

14.00-14.30 Introduktion till Medicinska e-biblioteket. Information om vilka resurser som finns på webbplatsen och hur du går tillväga för att beställa böcker och artiklar.

14.30-15.00 Hur du söker i PubMed och bl.a. skapar stående sökning

15.00- 15.10 paus

15.10-15.30 Introduktion till referenshanteringsprogrammet EndNote, ett hjälpmedel för att samla referenser och infoga dem i Word.

15:30-16.30 Kom igång med EndNote. Här kan du få praktisk vägledning i hur du skapar ett bibliotek och lägger in referenser därifrån i ett dokument. Tag gärna med en dator som har EndNote installerat (IT-enheten kan hjälpa till med detta).

Sidan uppdaterad: 3 januari 2023