Det blir så mycket bättre för äldre i Kalmar län

En inspirationsdag kring Hälsofrämjande arbete, goda exempel från länet och ny forskning.

  • 09 november 2023 09:00 - 15:00
  • Forum Oskarshamn
Lägg till i min Outlookkalender

Datum: 9 november 2023
Tid: kl. 9:00-15:00, Frukost från 8:30
Målgrupp: Förtroendevalda och medarbetare som arbetar med äldre inom kommun och region i Kalmar län
Plats: Forum Oskarshamn

Urval ur programmet:

Goda exempel från länet
Magnus Zingmark, Hälsoekonomiska vinster av förebyggande och rehabiliterande insatser
Inbjudan med anmälningslänk kommer i början av september.

Sidan uppdaterad: 14 februari 2023