Tolk för döva och hörselskadade

Målgruppen för tolkcentralen är gravt hörselskadade, döva, vuxendöva, personer med dövblindhet och hörande som behöver tolk.

Vi bistår med teckenspråkstolkning, skrivtolkning och dövblindtolkning. På tolkcentralen finns även tekniker att tillgå.

Tolkcentralen ansvarar för hela länet.

Beställ tolk genom att ringa: 
taltelefon/telefonsvarare 010-358 45 44

E-post: tolkcentralen@regionkalmar.se

Vid akuta tillstånd eller fara för liv ringer du SOS Alarm
0470-273 79

Tekniker: telefon 010-358 43 26. 

Här hittar du oss:
Länssjukhuset i Kalmar, hus 13, plan 7.
Telefon: 010-358 45 44