Samverkan ska förbättra för multisjuka i Västervik

Multisjuka patienter är en liten grupp som rör sig mellan många aktörer och lätt hamnar mellan stolarna i vården. I Västervik arbetar nu en stor grupp medarbetare med att förbättra vården för dessa patienter.

- Det är inte en stor grupp, säger Charlotta Pedersen, verksamhetsvecklare inom psykiatrin i Västervik. Men det är en grupp som kräver mycket resurser och som dessutom kan hamna i kläm. Vi vill förbättra vården för denna grupp.   

En metod att identifiera dessa patienter är att använda är det så kallade ACG-systemet. Där delas patienterna in i grupper från RUB= till RUB5 beroende på hur stort vårdbehov de har. Ungefär 900 personer i Västervik ingår i gruppen RUB5 som har ett stort vårdbehov.

- Vår kartläggning visar att dessa personer har kontakt med många olika instanser, säger Charlotta Pedersen. Vi hade på känn att det finns saker att förbättra och det visar också kartläggningen.

Charlotta säger att det har varit väldigt givande att lära känna och prata med medarbetare från andra enheter som möter dessa patienter.

- Det finns så mycket okunskap om varandras verksamheter. Så fort man börjar prata med varandra blir det så mycket lättare. Alla har så mycket erfarenhet med sig. Det har verkligen fungerat jättebra, alla är engagerade och vill lösa detta.   

Synpunkter från patienter är grunden i arbetet.

- Vi har inte alltid haft med det tidigare. Det är ett perspektiv som hälso- och sjukvården kan bli mycket bättre på. Trots att varje enhet för sig gör det bästa de kan, blir det inte alltid det bästa för patienten. Det är så värdefullt att få syn på patientens resa. Det ökar vår förståelse och gör att vi kan förändra på riktigt.