Högsby kraftsamlar för äldre med missbruk och beroende

I Högsby pågår just nu en bred samverkan för att förbättra vården för äldre invånare med missbruk och beroende. Hampus Savolainen, missbrukshandläggare på Högsby kommun, berättar mer.

På bilden: Marlene Karlsson, Hanna Bergeskans, Charina Scensson, Jan Åke Jensen och Hampus Savolainen

- Missbruk och beroende är inte ett problem specifikt för Högsby, säger Hampus Savolainen. Däremot har vi goda förutsättningar för att jobba effektivare eftersom vi är en ganska liten kommun. Vi hade redan innan samverkan mellan region och kommun kring invånare med behov av stöd, men nu ska vi bli ännu bättre. 

Det var Susanna Althini, allmänläkare på Högsby hälsocentral som tog initiativ till satsningen. Hösten 2022 utlystes extra projektmedel för omställning till nära vård, och Högsby var snabba på att lämna in en projektansökan.

- Vi började med att beskriva flödena idag och identifiera felkopplingar, där vår samverkan inte fungerar optimalt och det drabbar invånaren. Vi har intervjuat både medarbetare och invånare som varit i kontakt med oss.

Mycket av det som kom fram bekräftade medarbetarnas bild.

- Vi visste att vi hade saker att jobba med, men det var ändå förvånande att vi jobbar så mycket i stuprör som vi gör, säger Hampus.

Nu har arbetsgruppen grottat ner sig i varje felkoppling för att analysera vad det kan bero på. Nästa steg blir att ta fram förslag på lösningar.

- Det är lätt att se lösningar och slänga ur sig vad som är dåligt. Men lösningarna måste också vara möjliga att genomföra utifrån våra förutsättningar. Det blir vår utmaning i nästa steg, säger Hampus.

- Det har varit fantastiskt roligt att få vara med och ta ansvar för detta, fortsätter han. Det här är en grupp människor som inte alltid kommer till tals, och inte heller medarbetarna som arbetar med dessa frågor. Nu får vi en chans att utveckla vår verksamhet och förbättra för invånarna i vår kommun.