Cosmic

Planerat driftunderhåll

  • Starttid: 18 februari 2023 13:00
  • Stopptid: 18 februari 2023 21:00

Lördagen den 18 februari 2023, klockan 13:00 - 21:00 sker ett driftunderhåll av Cosmic.

Detta innebär att Cosmic är helt otillgängligt. Läskopia för att läsa och diktera i finns att tillgå under det planerade driftunderhållet. Kom ihåg att se över de centrala och lokala driftstoppsrutinerna.

Det planerade driftunderhållet av Cosmic innehåller rättningar, dvs inga nyheter.

Sidan uppdaterad: 20 januari 2023