Vårdprogram osteoporos

Syftet med vårdprogrammet är att underlätta diagnostisering, behandling och uppföljning av patienter med osteoporos för Kalmar län, inklusive tydliggöra ansvarsfördelningen mellan olika enheter.

Vårdprogrammet har utvecklas och uppdateras av terapigrupp Osteoporos, bestående av representanter från endokrinologi, ortopedi, allmänmedicin, klinisk fysiologi, radiologi, geriatrik och klinisk farmakologi över hela länet.

Målet är att öka andelen patienter som diagnostiseras med osteoporos och får rekommenderad behandling, samt att uppnå en förbättrad samverkan mellan vårdenheter.

Vårdprogram_Osteoporos.pdf

Sidan uppdaterad: 25 mars 2022