Covid-19 vaccination

Region Kalmar län erbjuder vaccination mot covid-19 till alla som är fyllda 18 år i länet. Vaccinationer erbjuds vid länets hälsocentraler och privata läkarmottagningar inom Hälsoval Kalmar län.

Hälsodeklaration och samtycke

Hälsodeklaration på svenska och andra språk (folkhalsomyndigheten.se)

Bedömning inför vaccination utifrån hälsodeklarationen

Barn under 18 år rekommenderas inte längre vaccination och ges det endast vid särskilda omständigheter. För vaccination av minderåriga krävs generellt samtycke, ibland kan istället en mognadsbedömning göras.

MittVaccin

Användardokumentation och utbildningsmaterial/e-learning (Cambio)

Planering och schemaläggning i tidbok-Mittvaccin-Lathund.pdf

Lathunden är framtagen av och för primärvårdsförvaltningen men kan vara bra även för andra verksamheter som stöd i arbetet.

Frågor och svar

Om du inte hittar svar på din fråga, hänvisas du till följande funktionsbrevlåda: covid-vaccinering@regionkalmar.se.

Sidan uppdaterad: 6 maj 2022