Regionen kraftsamlar för omställning

Just nu pågår en kraftsamling för att komma ett steg till i arbetet med nära vård. I fyra kluster i länet pågår större omställningsprojekt med många verksamheter inblandade.

Helene Svensson och Anna Dahl, basenhetschefer på Kristinebergs respektive Blå Kustens hälsocentraler, leder två av alla omställningsprojekt som pågår hösten 2022.

Gemensamt för alla är att de innebär både samverkan inom regionen och med länets kommuner.  

Oskarshamn: Blå Kustens HC, Gripen HC, Kristineberg HC

Fokus för arbetet

 • Trygga patienter
 • Stärkt samverkan mellan de tre hälsocentralerna
 • Stärkt samverkan mellan medarbetare och samarbetspartners (över verksamhetsgränser)

Målgrupp 

 • Mångbesökare
 • Komplexa patienter (somatik, äldre/yngre, psykiatrin)

Vilka deltar

 • Oskarsgruppen (primärvård, kommun, samrehab, Oskarshamns sjukhus, ambulansen) 
 • Psykiatri

Kontaktpersoner 

Helene Svensson basenhetschef Kristineberg hälsocentral 

Anna Dahl, basenhetschef Blå Kustens hälsocentral

Hultsfreds hälsocentral

Fokus för arbetet 

 • Trygga patienter -  fast vårdkontakt
 • ”Rätt” patienter till akuten
 • Rätt vårdnivå
 • Färre återinläggningar
 • Högre andel SIP:ar'

Målgrupper 

 • Multisjuka och mångsökare med komplexa behov
 • Kroniskt sjuka

Vilka deltar

 • Mörlunda HC,
 • Hemsjukvården i kommunen,
 • Rehab och bistånd i kommunen, Ambulansen,
 • Västerviks sjukhus,
 • Oskarshamns sjukhus
 • 1177
 • Öppenvårdspsykiatrin i Vimmerby

Västervik: Esplanadens hälsocentral

Fokus för arbetet

 • Tryggare patienter, som vårdas i hemmet
 • Tryggare medarbetare, närmast patienten
 • Ökad samsyn
 • Tydligare kontaktvägar
 • Färre och mer korrekta återinläggningar

Målgrupper 

 • Sköra patienter med stort vårdbehov
 • Befintliga patienter i HSV, Nyinskrivna som är med i LINK

Vilka deltar 

 • Stora Trädgårdsgatan HC
 • Ästers styrgrupp
 • Västerviks sjukhus (medicinklin. rehab)
 • Västerviks kommun 

Högsby hälsocentral 

Fokus för arbetet

 • Ökad samverkan mellan HC och kommun
 • Tydlighet/samsyn kring vilka resurser som finns och hur ska samverkan se ut
 • Ökad tydlighet till invånare invånare/patienter kring hjälp och stöd att tillgå
 • På sikt minskat missbruk och antal LVM i Högsby

Målgrupper 

 • Invånare med manifest alkoholberoende samt deras anhöriga
 • Invånare som riskerar att hamna i ett beroende, eller redan finns i det.

Vilka deltar 

 • Högsby hälsocentral
 • Högsby kommun (socialtjänst, skola, hemsjukvård,      arbetsmarknadsenheten i kommunen)

Kontaktperson 

Susanna Althini, allmänläkare Högsby hälsocentral.