Kliniskt träningscenter KTC

Region Kalmar län har tre kliniska träningscenter, ett gemensamt kliniskt träningscenter på Länssjukhuset i Kalmar och två lokala kliniska träningscenter i Oskarshamn respektive Västervik.

Vårdperson sätter nål på en konstgjord arm..