Kompetensportalen

I Kompetensportalen kan du anmäla dig till olika kurser som Region Kalmar län arrangerar.

Inloggning

Jag är ny användare och är inte anställd inom Region Kalmar län: Registrera dig som användare och få ett konto.

Jag har ett konto i Kompetensportalen: Logga in här

Jag är anställd inom Region Kalmar län: Logga in via intranätet

Hur gör jag en kursansökan?

Kurserna publiceras i portalens utbildningskatalog, klicka på knappen Utbildningskatalog. Till vänster visas ett filter där du kan välja ämnesområde.

Utbildningar finns inom flera ämnesområden som hälso- och sjukvård, vårdnära arbete och kommunikation. Klicka på den kurs du vill ansöka till. Till höger om kursinformationen anmäler du dig via knappen Anmäl.

Hur får jag besked om jag antagits till kursen?
Du får besked via mail när du antagits till kursen. I mejlet finns en specifik länk för dig som inte är anställd inom Region Kalmar län. Via den kommer du till Kompetensportalen.

Hur avanmäler jag mig?

Om du vill avanmäla dig från kursen, klickar du på kursen i utbildningskatalogen, till höger visas nu knappen för anmäld. Klicka på knappen och en vy öppnas där du kan avanmäla dig.

Om du har frågor

Har du frågor om en specifik kurs, vänd dig till respektive kursledare som anges i kursen eller samordnaren. Har du frågor om Kompetensportalen och inloggning kan du kontakta kompetensportalsupport@regionkalmar.se