Regionalt och lokalt samarbete

Inom det regionala och lokala samarbetet är Region Kalmar län en aktiv part i FORSS (Forskningsrådet i sydöstra sjukvårdsregionen) som delar ut forskningsmedel och stärker forskningssamarbetet i regionen.

I syfte att bidra till ökad hälsa och välstånd i Sverige har Region Kalmar län tillsammans med 31 andra organisationer gått ihop för att samverka under Forska!Sveriges ledning. Organisationerna, som representerar akademi, vård, näringsliv, fackförbund samt patient- och andra intresseorganisationer, samverkar långsiktigt för att förbättra förutsättningarna för medicinsk forskning, företagande och vård.

Region Kalmar län ingår tillsammans med Region Jönköpings län och Region Östergötland/Linköpings universitet i Forum Sydost som är en stödenhet för kliniska studier. Samarbetet består utöver sex regionala noder av Kommittén för kliniska studier och Enheten för kliniska studier vid Vetenskapsrådet.

Genom Linköpings universitet och Linnéuniversitetet skapas nya möjligheter till forskningssamverkan.

Som en av deltagarna i KOF-SYD har Folktandvården i Kalmar län tillsammans med Malmöfakulteten startat flera forskningsprojekt.

Läs mer på andra webbplatser

FORSS - Forskningsrådet i sydöstra sjukvårdsregionen

Forum Sydost - kliniska studier i Sverige

Medicinska fakulteten (MEDFAK) Linköpings universitet

Fakulteten för hälso- och livsvetenskap Linnéuniversitetet

Sidan uppdaterad: 4 augusti 2022