Interna forskningsanslag

För att erhålla interna forskningssamarbete premieras forskningsprojekt där det finns en anknytning till våra partneruniversitet Linköpings Universitet och Linnéuniversitetet.

Doktorandmedel

Medarbetare som avser att doktorera och därför, på deltid, behöver frigöras från sina ordinarie tjänster har möjlighet att söka doktorandmedel motsvarande 25 % arbetstid. Formellt krävs att vederbörande är anställd i Region Kalmar län och arbetar i klinisk verksamhet motsvarande 50%.

Postdokmedel

Disputerade medarbetare som har pågående eller planerat forskningsarbete eller ingår i en forskargrupp (regional/nationell/internationell) har möjlighet att söka postdokmedel motsvarande max 20 % arbetstid under tre år. Postdokmedel kan vid behov sökas för kortare tid och lägre andel av arbetstiden. Medarbetare som beviljas postdokmedel förväntas medverka i regionens forskningsrelaterade aktiviteter och uppdrag.

Medel för forskningsprojekt

Anställda i Region Kalmar län har möjlighet att söka medel för kliniska forskningsprojekt. Bidrag kan sökas för att under begränsad tid få tjänstledigt med lön för att bedriva forskningsarbete eller för andra omkostnader. Maximerat belopp som kan beviljas varje enskild ansökan är satt till 70.000 kronor.

Medel för handledning av doktorander

Det finns möjlighet att söka medel för handledning av doktorander motsvarande 5 % arbetstid per doktorand, totalt max 10 % arbetstid.

Forskningsmedel – ALF

Genom samarbetet med Region Östergötland och Linköpings Universitet inom ramen för nationella ”Avtalet mellan svenska staten och vissa landsting om samarbete om utbildning av läkare, klinisk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården” (ALF) finns möjlighet för disputerade medarbetare knutna till Linköpings Universitet inom universitetssjukvården, att söka medel för projekt med inriktning klinisk medicinsk forskning.

Sidan uppdaterad: 4 augusti 2022