Forskningsetik

All forskning som genomförs vid Region Kalmar län bedrivs enligt god forskningssed och i enlighet med gällande lagar och bestämmelser.

För forskning som omfattas av Etikprövningslagen (EPL, SFS 2003:460) krävs en etisk prövning och ett godkännande från Etikprövningsmyndigheten (EPM) innan projektet kan påbörjas. Detta gäller bland annat forskning som innebär fysiskt ingrepp på en person eller utförs på ett sätt som kan påverka en person fysiskt eller psykiskt, studier på biologiskt material som kan härledas till enskilda personer samt vid behandling av känsliga personuppgifter. Lagen finns till för att skydda den enskilda människan samt för att värna om respekten för människovärdet vid forskning.

För studier om inte omfattas av etikprövningslagen finns möjlighet att få ett snabbt och kostnadsfritt rådgivande yttrande från Etikkommittén Sydost.

Läs mer

Etikansökan via Etikprövningsmyndighetens webbportal.

Etikprövningslagen (EPL, SFS 2003:460) - Riksdagen

Etikprövningsmyndigheten (EPM)

Etikkommittén Sydost.

Sidan uppdaterad: 4 augusti 2022