Vårdval psykisk hälsa

Regionens valfrihetssystem för psykisk hälsa heter Vårdval Psykisk Hälsa Primärvård i Kalmar Län.