Riktlinjer och rutiner

Rutiner

Rutin för ersättning till fysioterapeuter för vissa samverkansmöten 

Blanketter

Uppsägning av avtal 

Ändringsanmälan 

Ersättningsetablering

Ersättning - anmälan om försäljning 

Ersättningsetablering, blankett 

Anmälan om tillfälligt vikariat/ledighet

Anmälan om tillfälligt vikariat 

Särskilt arvode

Särskilt arvode - ansökningsblankett 

Vägledning vid bedömning av behörighet för särskilt arvode 
(Observera att beloppen ej är de aktuella i vägledningen)

Arvodeskategori A- och B-mottagning

Enligt förordningen (1994:1120) om ersättning för fysioterapi framgår av 3 § vilka krav som ställs på sjukgymnast/fysioterapeut för att ersättning ska kunna utgå enligt arvodeskategori B.

Förordningen om ersättning för fysioterapi

Anmälan och utredning om arvodeskategori 

Beställa dator, skrivare, dikteringsmodul mm

IT-produkter med priser 

Sidan uppdaterad: 10 mars 2022