Versionsbyte av ProSang/InterInfo

Planerat driftunderhåll

  • Starttid: 05 december 2023 00:00
  • Stopptid: 05 december 2023 00:00

Tisdagen den 5/12 kommer blodcentralerna i Region Kalmar län att byta version av labdatasystemet ProSang (inklusive InterInfo). Detta innebär att blodcentralerna mellan klockan 07.00 och 17.00 under dagen för versionsbytet endast kommer analysera prover tagna på patienter med akut transfusionsbehov (det vill säga transfusion behöver ske de närmsta timmarna efter att provet är taget).

Under tisdagen kommer blodcentralerna arbeta med reservrutiner vilket innebär längre svarstider på våra analyser samt vid reservation av blod. Vi rekommenderar att prov på patienter som ska opereras under tisdagen tas redan på måndag den 4 december och att blodenheter reserveras på förhand.

InterInfo kan användas för beställning av blodenheter och transfusionsrapportering under dagen förutom mellan kl 16.00 och 17.30. Transfusionsrapportering kan göras nästkommande dag. Inga ändringar kommer att ske i InterInfo utan bara dess koppling till ProSang.

Vid frågor kontakta systemadministratör Hanna Carlsson via mail på hanna.carlsson2@regionkalmar.se alternativt blodcentralerna.

Sidan uppdaterad: 20 november 2023

Kategori