Uppdatering covid-19 vårdhygieniska riktlinjer

Vårdhygieniska riktlinjerna för covid-19 riktad mot både regionens personal och kommunal vård och omsorg är uppdaterade igen den 4 juli.

Vårdpersonal som bär munskydd.
  • Publicerad: 4 jul 2022 14:11

Till följd av en ökad samhällsspridning ökar antalet covidfall även i vår region bland patienter, vård och omsorgspersonal. Huvudorsaken är att den nya mer smittsamma omicronvarianten BA.5 nu dominerar. Antalet fall bland vård/omsorgspersonal och patienter/ brukare dubblerades till drygt 80 förra veckan. Vi ser ännu ingen ökning av antalet inlagda patienter i vår region. Region Kalmar län kommer nu återinföra rekommendationen om munskydd gentemot alla patienter i alla förvaltningar vid nära patientkontakt (se Vårdhygieniska riktlinjer). Lokal riskbedömning utförs av verksamhetsansvarig.

Läs senaste versionen av riktlinjerna för Region Kalmar län.

Läs senaste versionen av riktlinjerna för kommunal vård och omsorg.

Sidan uppdaterad: 4 juli 2022