Uppdaterad riktlinje för pneumokockvaccination

Den 1 december trädde ett nationellt vaccinationsprogram för pneumokockvaccination till riskgrupper i kraft och den regionala riktlinjen uppdaterades. Smittskyddsläkaren har nu kompletterat den regionala riktlinjen med nya flödesscheman och tydlig information om var vaccination ska ske.

  • Publicerad: 17 jan 2023 16:11

Här sker vaccination

Riskgrupperna är definierade som mycket hög risk respektive ökad risk för allvarlig pneumokocksjukdom (dessa framgår i riktlinjen).

  • Behandlande läkare identifierar vaccinationsbehov för personer med mycket hög risk. Dessa individer remitteras för vaccination på Infektionsmottagningen i Kalmar eller Medicinmottagningen i Västervik. I vissa fall kan vaccination även ske på hemmakliniken. Revaccination sker i primärvården. För detaljer se flödesscheman i riktlinjen.
  • Patienter med ökad risk vaccineras i primärvården.
  • Vid vaccination av barn sker ordination alltid via barnklinik. Vaccinet kan ges i primärvården efter överenskommelse.

Informationsbrev

I veckan kommer alla i länet födda 1947 och 1948 att få hem ett brev med information om pneumokockvaccination och erbjudande om kostnadsfri vaccination. Informationen finns även på 1177.se och dit hänvisas invånaren för att boka en tid för vaccination.

De som tillhör riskgruppen mycket hög risk hänvisas istället att kontakta sin läkare på sjukhus för vaccination.

Identifiera patienter med mycket hög risk

Patienter med mycket hög risk för invasiv pneumokockinfektion finns idag på de flesta kliniker.

Varje klinik rekommenderas se över sina patientgrupper för att identifiera dem med mycket hög risk som bör pneumokockvaccineras och säkerställa att rutiner för vaccination finns och är kända inom verksamheten.

Sidan uppdaterad: 17 januari 2023