Universitetssjukvård vid infektionskliniken

Infektionskliniken på länssjukhuset har som första klinik i regionen utsetts till universitetssjukvårdsenhet.

Foto på delar av medarbetare på infektionskliniken.
Delar av medarbetare på infektionskliniken.
  • Publicerad: 29 maj 2023 10:00
  • Uppdaterad: 29 maj 2023 10:00

– Detta är en kvalitetsstämpel på att vi håller en hög nivå vad gäller forskning och undervisning och använder nya forskningsrön i vården av patienterna. Det skapar många nya möjligheter för att utveckla den akademiska miljön i hela Region Kalmar län, säger Thomas Schön professor och överläkare vid infektionskliniken.

En universitetsvårdsenhet är en vårdgivare som bedriver forskning, utbildning och utveckling och innovation som en del av sin huvudsakliga verksamhet. Enheten ska bedriva forskning av hög nationell och internationell klass och utbildning av hög kvalitet. Dessutom ska enheten bidra till en evidensbaserad vård genom att överföra egna och andras forskningsresultat till praktisk vård.

Att sprida kunskap och forskningsresultat och integrera det i det kliniska vardagsarbetet, säkra patientmedverkan i kliniska projekt och att delta i externa kliniska studier kommer att vara några av målen för verksamheten de närmaste åren. Genom att bygga upp en akademisk miljö kan det på sikt bli fler doktorander och fler forskande sjuksköterskor.

– Att utveckla verksamheten och få fler engagerade i forskning och utbildning på olika nivåer och inom fler yrkesgrupper är centralt i arbetet. Det är viktigt för att bibehålla duktiga medarbetare och för att kunna rekrytera nya medarbetare i hela regionen, säger Henning Ronold verksamhetschef vid infektionskliniken.

Beslutet om att utse infektionskliniken vid länssjukhuset till universitetssjukvårdsenhet har fattats av Universitetssjukvårdskommittén i Östergötland.

Fakta/Universitetssjukvård
Universitetssjukvården ska:

• fortlöpande bedriva forskning av hög nationell och internationell kvalitet,
• bedriva utbildning av hög kvalitet,
• följa den internationella utvecklingen inom medicinsk forskning, utbildning och hälso- och sjukvård,
• bidra till en evidensbaserad hälso- och sjukvård genom att överföra forskningsresultat till praktisk vård och fortlöpande utvärdera etablerade och nya metoder,
• förmedla resultatet av sin verksamhet till övriga delar av hälso- och sjukvården,
• samverka med näringslivet och patientorganisationer.

 

Sidan uppdaterad: 29 maj 2023