Från elva till två procent tryckskador

- Idag på den internationella trycksårsdagen är det tio år sedan vi startade ett regiongemensamt förbättringsarbete som gjort att vi gått från 11 till 2 procent tryckskador, säger Lena Hagman.

  • Publicerad: 17 sep 2022 12:00

- Vår region har arbetet länge och framgångsrikt med att minska antalet trycksår. Det har verkligen varit en fantastisk resa och jämför man med riket är motsvarande siffra för tryckskador som uppstått på sjukhus 11 procent, där vi idag har två procent. Samtidigt kan vi inte vara nöjda förrän den dag inga patienter drabbas av tryckskador eller trycksår när de ligger inlagda på sjukhus, säger Lena Hagman, utvecklingsstrateg och samordnare i den regiongemensamma arbetsgruppen för trycksår.

Insatser som utbildning, tryckavlastande utrustning, ordentliga madrasser och ett standardiserat sätt att dokumentera och göra mätningar är del i arbetet som gjorts under åren.

- På sjukhusen har man också tagit fram förebyggande planer och har kontakt med verksamheten om mätresultat och för att få feedback på hur man tycker det fungerar. Nu är det dessutom möjligt att se och följa hur trycksårsförekomsten ser ut varje dag för inneliggande patienter på sjukhusen - och detta är ett bra stöd för att tidigt kunna agera. Denna online-rapport visar antalet trycksår på region-, sjukhus- och enhetsnivå, säger Ann-Catrin Karlborg, patientsäkerhetssamordnare på Västerviks sjukhus.

Region Kalmar län har en nollvision när det gäller vårdskador - det långsiktiga målet är att inga patienter ska drabbas av undvikbara vårdskador. När det gäller trycksår ska inga trycksår uppstå på våra sjukhus.

Förbättringar genom:

Ständigt fokus
Regiongemensam arbetsgrupp
Utbildning
Tryckavlastande utrustning
Standardiserad dokumentation och mätning
Förebyggande planer
Online-rapportering

Sidan uppdaterad: 17 september 2022