Smittskyddsläkarens lägesbild av covid-19 vecka 28

Antal bekräftade fall ökar nu tydligt, vi ligger på högre nivåer än tidigare somrar trots begränsad provtagning. Smittspridning förekommer inom flera kommunal verksamheter i länet och smittspårningsenheten vittnar om att när smittan kommer in på en enhet sprider den sig snabbt.

  • Publicerad: 15 jul 2022 10:46

Det sågs en liten ökning av antalet inneliggande i början av juli, men denna har inte fortsatt uppåt. Ingen ökad belastning på IVA.

Alla prover med tillräcklig virusmängd sekvenseras och omikronvarianten BA5 dominerar nu i länet. Denna variant bedöms vara mer smittsam och kan ta sig förbi immunförsvaret både hos vaccinerade personer och personer som har haft covid-19.

Såväl vaccination liksom genomgången infektion ger ett mycket bra skydd mot allvarlig sjukdom och död. Det finns inget som tyder på att BA.5 skulle ge en annorlunda sjukdomsbild med allvarligare sjukdom men det är viktigt att vaccinera sig och ta emot rekommenderade påfyllnadsdoser. Det är fortfarande många som inte tagit sin tredje dos.

Vårdhygien har i början av juli återinfört munskydd vid nära patientkontakt inom i vård och omsorg. Vid utbrott inom vård och omsorg kompletteras med munskydd i alla situationer.

Sidan uppdaterad: 15 juli 2022