Rekommenderade läkemedel 2023

Nu finns den nya REK-listan tillgänglig i Cosmic och på Vårdgivarwebben. Läkemedelskommittén och regionens terapigrupper har tillsammans granskat och tagit fram rekommendationer som stöd att erbjuda våra patienter det bästa till de flesta.

  • Publicerad: 17 feb 2023 15:32

Utvalda nyheter i årets lista

  • Rosuvastatin möjligt 1:a handsval utöver atorvastatin
  • Hjärtsviktsbehandling, ny uppdelning
  • Kodein tas bort
  • Depression: byt läkemedel tidigare vid utebliven effekt
  • Mirtazapin: alternativ till äldre vid oro/ångest. Låg startdos.
  • Omvärdera stående paracetamol-behandling
  • Kom ihåg remiss för anabol terapi vid osteoporos
  • Kom ihåg läkemedelsbehandling vid alkoholmissbruk

För en mer detaljerad genomgång, se årets första Läkemedelsnytt: Läkemedelsnytt 2023-02-16

Vid frågor kontakta Läkemedelskommittén

Hela listan med Rekommenderade läkemedel 2023

Sidan uppdaterad: 17 februari 2023

Kategori