Öppet hus när KTC blev KC

Regionens Kompetenscentrum finns på de tre sjukhusen och erbjuder regionens medarbetare och samverkanspartner lärande och träning i praktiska färdigheter, simuleringsövningar och scenarioträning i team.

  • Publicerad: 11 nov 2022 16:50

Den 11 november slog portarna upp till ”nya KTC” med ett utökat uppdrag.

- Våra tre kliniska träningscenter får nu ett utökat uppdrag med nya utbildningar bland annat inom person- och familjecentrering, digitalisering och e-hälsa samt bemötande, berättar Marie Åberg Petersson, länsövergripande chef för Kompetenscentrum.

Med det utökade uppdraget byter Kliniskt träningscenter (KTC) namn till Kompetenscentrum (KC).

Under fredagen hölls öppet hus i både Kalmar, Oskarshamn och Västervik. En mängd medarbetare strömmade in för att bland annat köra HLR-race och testa ny teknik för utbildning i hot och våld.

Patrik Ålund fanns på plats för att visa den nya VR-tekniken som kan användas för att träna sig i att möta hotfulla situationer på jobbet.

- Tekniken är ganska ny och används till exempel av Södertälje sjukhus, säger Patrik. Vi tror att det kan vara ett nyttigt inslag i utbildningen om hot och våld som vi planerar att starta upp under nästa år. Vi har testkört upplägget tillsammans med medarbetare från bland annat psykiatrin.

Läs mer om utbildningsutbudet på Kompetenscentrum

Läs mer om utbildningsutbudet på Kompetenscentrum på Vårdgivarwebben

Sidan uppdaterad: 11 november 2022