Ny vaccinationsriktlinje

Smittskyddsläkaren har skapat en riktlinje för vaccination av asylsökande, människor på flykt, m. fl. Vaccination mot mässling, röda hund, difteri, stelkramp, polio och kikhosta ska prioriteras oavsett ålder. Vaccination mot covid-19 ska erbjudas enligt aktuella rekommendationer.

Vårdpersonal som ger en vaccination
  • Publicerad: 20 jun 2022 13:24

Nämnda vaccinationer ska erbjudas kostnadsfritt oavsett ålder. I riktlinjen framgår var vaccinationen ska ske.

Riktlinje för vaccination av asylsökande, människor på flykt m. fl. 

Sidan uppdaterad: 20 juni 2022