Ny rekommendation om beredskap av läkemedel

Från och med den 1 mars rekommenderar Socialstyrelsen en månads beredskap i hemmet av förskrivna läkemedel och förbrukningsartiklar. Det gäller patienter med stabil läkemedelsbehandling i oförändrad dos under en längre tid.

  • Publicerad: 3 apr 2023 11:24

För hälso- och sjukvården kan det innebära att vissa recept behöver förnyas något tidigare, men själva förskrivningen behöver inte ändras.

Socialstyrelsen går ut till allmänheten med information under april månad. Om det är svårt för patienten att skapa en hel månads egenberedskap eftersträvas en så god beredskap som möjligt.

Undantag från rekommendationen:

  • Receptfria läkemedel och förbrukningsartiklar.
  • Läkemedel för en kortare behandling.
  • Läkemedel eller dosering som är under utprovning och kan ändras.
  • Läkemedel med expeditionsintervall, tex beroendeframkallande läkemedel.
  • Dosdispenserade läkemedel. Däremot gäller rekommendationen för dospatienter med förskrivna förbrukningsartiklar för stadigvarande bruk.
  • Livsmedel som förskrivs på recept.

För mer information, se Socialstyrelsens webbplats

Sidan uppdaterad: 3 april 2023