Nu införs 1177 direkt -En ny digital ingång till vården

Denna vecka införs 1177 direkt, en ny digital tjänst för att söka vård, få rådgivning och chatta med vårdpersonal.

  • Publicerad: 14 mar 2023 08:16

Det är hälsocentralerna i Borgholm, Mörbylånga, Kvarnholmen i Kalmar och Kristineberg i Oskarshamn som blir först ut med att införa 1177 direkt. Under våren kommer sedan övriga hälsocentraler inom Hälsoval att ansluta sig till tjänsten.

–Vi vill erbjuda bra vård till våra invånare. När det finns lösningar som underlättar för dem att ta kontakt med oss så ska vi givetvis använda dem. Att patienter kan kontakta vården när de själva vill och på det sätt de vill, leder till att de upplever en förbättrad tillgänglighet, säger Niklas Föghner primärvårdsdirektör.

Söka vård digitalt

I den nya tjänsten kan invånarna söka vård digitalt och beskriva sina symtom och svara på frågor. Utifrån svaren görs sedan en bedömning av vilka behov patienten har och prioriteras så att de med störst behov får hjälp först. Patienten får antingen automatiserade råd om vad man kan göra själv eller hänvisas till att chatta med vårdpersonalen på hälsocentralen. Om behov finns kan chatten övergå till ett videosamtal eller ett fysiskt besök på hälsocentralen.

Så fungerar 1177 direkt

Ingång via 1177.se 

Ingången till 1177 direkt sker via 1177.se. Invånaren kan när som helst på dygnet påbörja sitt ärende och svara på de förberedande frågorna. Öppettiderna för chatten följer hälsocentralens telefontider.

–Med 1177 direkt kommer vi få ett bättre inflöde av ärenden till hälsocentralen. Vårdpersonalen kan läsa invånarens symtombeskrivning inför en första kontakt och därmed också få ett bättre bedömningsunderlag. Alla ärenden får en prioritering och förhoppningen är att en del enklare frågor ska kunna besvaras automatiskt med egenvårdråd. Känner sig inte patienten trygg med det finns det möjlighet att gå vidare till en chatt, säger Birgitta Berglund som är projektledare för införandet av 1177 direkt i Region Kalmar län.  

En annan fördel är att administrativa frågor kan hanteras av administrativ personal och inte av en sjuksköterska som det görs idag när ärendet kommer in via telefon.

Nationellt införande 

1177 direkt finns redan implementerat i några av Sveriges regioner och under 2023 kommer 10 regioner att ansluta till tjänsten. I ett första skede är 1177 direkt enbart kopplat till primärvård, 1177 på telefon och rehabiliteringen, men målsättningen är att flera av regionens verksamheter inom hälso- och sjukvården kommer att erbjuda kontakt via 1177 direkt till sina patienter.

Fakta 1177 direkt 

Den nya tjänsten kommer att ingå i utbudet på 1177.se. Under våren införs 1177 direkt i tio av landets 21 regioner däribland Region Kalmar län. Tjänsten har tagits fram inom det nationella initiativet första linjens digitala vård som ska förverkliga förslagen i den statliga utredningen God och nära vård.

Läs mer om 1177 direkt på projektsidan.

Kontakt

 

 

Sidan uppdaterad: 14 mars 2023