Kalmar läns tredje suicidpreventiva konferens

26 oktober 2022 är det dags för suicidpreventiv konferens på Forum i Oskarshamn. Målsättningen är att inspirera alla i länet till att påbörja eller fortsätta det suicidförebyggande arbetet.

  • Publicerad: 6 jul 2022 16:25
  • Uppdaterad: 25 aug 2022 09:32

Tack vare gemensamma ansträngningar har vi redan kommit en bra bit på väg, men det finns fortfarande mycket kvar att göra. För att nå målsättningen om att halvera antalet suicid i Kalmar län till år 2025 – och visionen om att ingen i vårt län ska behöva ta sitt eget liv – måste vi fortsätta att kraftsamla tillsammans!

Datum: 26 oktober 2022 09.00 – 16.00

Plats: Forum Oskarshamn

Pris: 450 kronor

Dagen kommer bland annat att bjuda på inspirerande föreläsare, utställare, goda exempel och metoder för suicidförebyggande åtgärder samt aktiviteter som gjorts sedan uppstartskonferensen 2015.

Konferensen riktar sig till alla personer och samhällsaktörer som vill vara delaktiga i arbetet med suicidprevention – såsom region, kommun, myndigheter, frivilligorganisationer, föreningsliv, näringsliv och trossamfund.

Läs program

Anmäl dig

Mer information

Linn Hellqvist
Folkhälsoutvecklare 

Sidan uppdaterad: 25 augusti 2022