Införande av Säker Digital Kommunikation (SDK)

Region Kalmar län har startat upp ett pilotprojekt inom ramen för Säker digital kommunikation (SDK). SDK ska möjliggöra utbyte av känslig information digitalt med andra offentliga och offentligt finansierade aktörer på ett enhetligt och säkert sätt.

Illustration som visar hur SDK är mittpunkt mellan myndigheter, kommuner, regioner och privata utförare.
  • Publicerad: 31 maj 2023 07:31

Varje organisation väljer själva vilka IT-lösningar som de vill använda sig av för att skicka meddelande till andra organisationer via SDK.

I samband med införande av SDK planerar Region Kalmar län för att inte tillhandahålla en så kallad accesspunkt som tjänst till regionens kommuner. Bakgrunden är att det finns flera leverantörer som tillhandahåller helhetslösningar där accesspunkt inkluderas. Region Kalmar län bedömer att dessa helhetslösningar är ett bättre alternativ för de kommuner som väljer att ansluta sig till SDK.

För mer information kontakta:

Sidan uppdaterad: 31 maj 2023