Hälsolots på plats i Högsby

Socialt stöd och socialt sammanhang är två av de faktorer som påverkar hälsa och livslängd mest. För att skapa förutsättningar för god hälsa på lika villkor kommer invånarna i Högsby kommun under 2023 att erbjudas stöd av en hälsolots.

  • Publicerad: 18 jan 2023 11:01

Hälsolots är ett pilotprojekt som drivs i samarbete mellan Region Kalmar län och Högsby kommun. Hälsolotsens uppdrag är att motverka ensamhet och utanförskap genom att stötta individer till meningsfulla sociala sammanhang och aktiviteter.

- Ibland finns det inte ett medicinskt problem bakom att vi inte mår bra, säger Susanna Althini, allmänläkare vid Högsby hälsocentral. Då behöver vi bli bättre på att erbjuda mänskligt och socialt stöd för att lösa andra bekymmer i livet. Jag tror och hoppas att hälsolotsfunktionen ska bli ett uppskattat och respekterat nytillskott i samhällserbjudandet.  Om vi bara hittar varandra och börjar samarbeta mer och på nya sätt så tror jag att det kan ge väldigt goda effekter för hälsan. Inte bara för de enskilda patienterna utan för hela samhället. 

I praktiken innebär detta att en patient på hälsocentralen kan erbjudas en kontakt med hälsolotsen som i sin tur kan stötta och lotsa vidare. Man kan själv kontakta hälsolotsen och boka ett möte.

Malin Johansson finns nu på plats som hälsolots i Högsby. Hon kommer att finnas på plats 2–3 dagar i veckan och arbeta i nära samarbete med kommunens olika verksamheter, primärvård, myndigheter, föreningar, organisationer och näringsliv.

- Jag ser jättemycket fram emot att få möta och stötta personer som kanske känner att de skulle vilja komma ut i en gemenskap men som inte riktigt vet hur, säger Malin Johansson. Jag planerar att själv anordna vissa aktiviteter, men framför allt vill jag hjälpa deltagarna att hitta en grupp, förening, organisation eller liknande där man känner sig bekväm och hittar gemenskap. Enligt min erfarenhet så betyder det så mycket att känna sig delaktig och behövd.

I Storbritannien har denna metodik, som kallas social prescribing, funnits i 15-20 år, och utöver erfarenheterna därifrån finns det forskning som tydligt visar kopplingen mellan socialt sammanhang och god hälsa. 

Sidan uppdaterad: 18 januari 2023