Fortsatt sjukpenning i väntan på vård som försenats pga covid

Riksdagen har beslutat att förlänga bestämmelsen hela 2023 som innebär att personer som passerar dag 180 i rehabiliteringskedjan kan undantas från att prövas mot normalt förekommande arbete om deras vård eller rehabilitering försenats på grund av sjukdomen covid-19, det så kallade covid-undantaget.

  • Publicerad: 13 jan 2023 14:10

Samtidigt införs en möjlighet för personer som har fått avslag på sin ansökan om sjukpenning från och med den 1 januari 2023 att få en ny prövning om vissa förutsättningar är uppfyllda.

Läs mer om arbetet med försäkringsmedicin 

Sidan uppdaterad: 13 januari 2023