Förskrivningsverktyget Pascal

Under våren 2023 planeras produktionssättning av Pascal version 3.0. Den nya versionen är fullt anpassad till Nationella läkemedelslistan vilket kommer innebära vissa förändringar. Ineras Pascalförvaltning kommer med anledning av detta att erbjuda dagliga webbinarier i november 2022.

Dosförpackad medicin.
Dosförpackade läkemedel förskrivs via Pascal. Foto: Apoteket
  • Publicerad: 9 nov 2022 08:58

Under dessa webbinarier kommer nyheterna i Pascal 3.0 att visas i en testmiljö och både interna utbildare samt användare uppmanas att delta.

Webbinarierna kommer att spelas in och göras tillgängliga i efterhand för de som inte kan delta. Webbinarierna tar 1 timme och det krävs ingen föranmälan. 

Mer information om webbinarier Pascal 3.0.

Sidan uppdaterad: 9 november 2022