Digital utbildning om suicid och suicidalitet

Psyk-E bas Suicid är ett utbildningsprogram som ger kunskap, användbara råd och reflektion om suicidprevention i praktiken.

  • Publicerad: 4 jul 2022 11:11

Utbildningen Psyk-E bas Suicid finns nu i Kompetensportalen. Den består av 20 filmade föreläsningar och täcker olika teman kring suicid och suicidalitet. Till varje film finns kringmaterial som till exempel faktablad, filmade diskussioner och fallbeskrivningar. Föreläsningarna ges av Sveriges främsta experter inom sina respektive områden och är baserade på bästa tillgängliga evidens.

Varje föreläsning tar ungefär 20-30 minuter och är utformad för att visas i grupp med avbrott för diskussion. Utbildningen riktar sig till anställda både inom region och inom privat och ideell sektor.

Läs mer i Kompetensportalen

Om du är ny användare och inte anställd inom Region Kalmar län behöver du först skapa ett konto. Läs mer här om hur du registrerar dig i Kompetensportalen. 

 

Sidan uppdaterad: 4 juli 2022