DC-nytt: Resistensläget och nya rutiner för remisser

Klinisk mikrobiologi har sammanställt aktuellt antibiotika-resistensläge baserat på 2022 års prov. Läs även om nya rutiner för mikrobiologens remiss som nu inte längre finns som beställningsbar utan enbart för utskrift.

  • Publicerad: 23 feb 2023 10:18

1. Resistensläget i Kalmar län

En sammanställning av aktuellt antibiotika-resistensläge baserat på 2022 års prov är nu gjord. Inga stora skillnader ses jämfört med föregående år men antalet fall av VRE är ökat på grund av nosokomial smittspridning av VRE på två av länets sjukhus. Dessutom sågs en övergående spridning av trippelresistenta Streptococcus pyogenes (kombinerad resistent mot klindamycin, tetracyklin och erytromycin).

Läs sammanställningen från Klinisk mikrobiologi

2. Nya rutiner angående mikrobiologens remiss

Vår pappersremiss kan enbart skrivas ut via nedanstående länkar eller via provtagningsanvisningarna. Den finns ej längre beställningsbar.

Remiss Klinisk mikrobiologi

Konsultationsremiss mikrobiologi

Provtagningsanvisningar

Ett prov per remiss (vissa undantag finns såsom MRSA screen, Kärnantikroppar inkl. ENA-screen och Blodsmitteanalyser).

Vid utskrift och användning av mikrobiologens remiss via länk märk provrör tydligt med patientidentitet (namn och personnummer). Omärkta prov kan inte analyseras. Speciella märkningsrutiner gäller för vissa analyser.

Detta framgår i så fall i provtagningsanvisningarna.

Varje remiss måste innehålla:

  • Patientidentitet eller motsvarande
  • Fullständig adress till den som ska ta emot svaret
  • Ansvarig läkare
  • Relevant klinisk information
  • Uppgift om önskad analys
  • Remissen åtföljer provet vid transport till laboratoriet

Använd gärna blank konsultremiss vid frågeställning som kräver vidarebefordran till annat laboratorium.

Innehållsansvarig: Annika Wistedt, medicinsk chef, Klinisk mikrobiologi

Sidan uppdaterad: 23 februari 2023