DC-nytt: Klinisk kemi och transfusionsmedicin informerar

Klinisk kemi genomför stora förändringar i sin instrumentpark under de kommande månaderna. Information om tilläggsbeställning av analyser i Kalmar. Ny lösning för användning av LabPortalen.

Prover som analyseras
  • Publicerad: 22 nov 2022 10:32

Klinisk kemi genomför stora förändringar i sin instrumentpark under de kommande månaderna

Byte av kemiinstrument från Beckman till Roche inleds i Oskarshamn 2022-11-30, klockan 10:00. Instrumentbytet medför inga större förändringar. Analyssortimentet i Oskarshamn förändras marginellt:

  • Nedläggning av P-Apo A1, P-Apo B och P-Bilirubin konjugerat. Dessa analyser skickas till Västervik eller Kalmar
  • P-Klorid tillkommer i Oskarshamn

Svarstiderna kan i samband med starten bli förlängda, men vi prioriterar akuta prover.

Innehållsansvarig: Tom Lundahl, överläkare, Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Angående tilläggsbeställning av analyser i Kalmar

Med anledning av problem med automationsbanan i Kalmar kan inga tilläggsbeställningar utföras på Li-heparinrör (mintgrön kork).
Detta gäller tills ny automationsbana är i drift, vilket är planerat till vecka 20 2023.

Innehållsansvarig: Kathrin Andersson Ernerhav, avdelningschef, Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Angående LabPortalen

(gäller för Klinisk kemi, Klinisk mikrobiologi och Klinisk patologi)

Diagnostiskt centrum håller på att jobba fram en färdig lösning för användning av LabPortalen i Region Kalmar län. Om ni som vårdande enhet blir kontaktade av externa laboratorier/kunder ber vi er att bortse från alla meddelanden och hänvisar till oss på DC.

Vid frågor kontaktas Sara Haraldsson, Camilla Almeke, Nathalie Carlsson eller Johannes Salim.

Innehållsansvarig: Johannes Salim, BMA, Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Sidan uppdaterad: 22 november 2022